Quick Contact

Uljanatunnisa, S.Sos., MA

Experience & Activities

Riwayat Pendidikan
  • S1 – Ilmu Komunikasi, Universitas Tadulako
  • S2 – Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada
Daftar Publikasi
Mata Kuliah Mengajar
  • Public Relations Strategic
  • Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif)

Direktori Kepakaran Uljanatunnisa, S.Sos., MA